• Hop den su dung tren moi he dieu hanh
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den phu hop voi moi loai phuong tien
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den iTracking
    dinhdinh vị xe, định vị xe ô tô, hộp đèn, ô tô vi phạm, thiết bị giám sát hành trình, xe ô tô

Vissan

Written by blackbox on . Posted in Khách Hàng

Cong ty VissanCông ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ giết mổ gia súc, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, cung cấp thịt tươi sống cho nhu cầu của nhân dân.

Công ty TNHH Minh Kiên Phát

Written by blackbox on . Posted in Khách Hàng

MKP_logoCông ty TNHH Minh Kiên Phát được thành lập vào năm 2005 với các chuyên ngành: vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không, dịch vụ 3PL, trung chuyển nguyên vật liệu bằng xe chuyên dùng đến các nhà máy sản xuất và trung chuyển thành phẩm từ nhà máy sản xuất đến các tổng kho phân phối đến tận người tiêu dùng trên toàn lảnh thổ Việt Nam.