• Hop den su dung tren moi he dieu hanh
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den phu hop voi moi loai phuong tien
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den iTracking
    dinhdinh vị xe, định vị xe ô tô, hộp đèn, ô tô vi phạm, thiết bị giám sát hành trình, xe ô tô

Kinh Đô

Written by blackbox on . Posted in Khách Hàng

kinh doLà một trong những khách hàng thân thiết của Công ty cổ phần Định Vị Số, Công ty cổ phần Kinh Đô, hiện nay là công ty dẫn đầu ngành sản xuất bánh kẹo về công nghệ, quy mô tài sản, và thương hiệu. Đội xe vận tải hiện tại của Kinh Đô được trang bị thiết bị định vị iTracking 2011 để quản lý hiệu quả hoạt động vận chuyển tấp nập của công ty.