• Hop den su dung tren moi he dieu hanh
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den phu hop voi moi loai phuong tien
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den iTracking
    dinhdinh vị xe, định vị xe ô tô, hộp đèn, ô tô vi phạm, thiết bị giám sát hành trình, xe ô tô

Thiết bị giám sát hành trình “soi” trong tháng 6 : Hơn 3 triệu lượt phương tiện vi phạm tốc độ

Written by blackbox on . Posted in Tin Tức

hộp đen xe kháchTheo thống kê từ Tổng Cục đường bộ Việt Nam, qua tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình ,dinh vi xe oto của gần 70.000 phương tiện truyền dữ liệu về máy chủ, hệ thống đã phát hiện được khoảng hơn 3 triệu lượt vi phạm quá tốc độ.

Hộp đen: Quy định môt đằng, quản lý một nẻo

Written by blackbox on . Posted in Tin Tức

Lắp đặt hộp đen ô tô ở Khánh HòaHộp đen được giới thiệu là có nhiều tính năng ưu việt, đáp ứng các quy định ngặt nghèo của ngành chức năng. Tuy nhiên, đến nay ngành chức năng cũng chưa có phương án chế tài để xử lý việc hộp đen có hoạt động thường xuyên hay không. Có trường hợp hộp đen lỗi, ô tô đang chạy ở Hà Nam bỗng dưng dữ liệu thể hiện xe vụt sang Quảng Tây (Trung Quốc).