• Hop den su dung tren moi he dieu hanh
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den phu hop voi moi loai phuong tien
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den iTracking
    dinhdinh vị xe, định vị xe ô tô, hộp đèn, ô tô vi phạm, thiết bị giám sát hành trình, xe ô tô

Hiệp hội Vận tải ô tô kêu cứu vì cước 3G tăng

Written by blackbox on . Posted in Tin Tức

Cước 3G ViettelNgày 24-10, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng kêu cứu về việc đơn vị cung cấp dịch vụ đột ngột thay đổi cách tính  cước truyền dẫn thông tin từ các thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) của ô tô về trung tâm khiến chi phí đầu vào tăng.