• Hop den su dung tren moi he dieu hanh
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den phu hop voi moi loai phuong tien
    dinh vi xe, dinh vi xe o to, hop den, ô tô vi phạm, thiet bi giam sat hanh trinh, xe o to
  • Hop den iTracking
    dinhdinh vị xe, định vị xe ô tô, hộp đèn, ô tô vi phạm, thiết bị giám sát hành trình, xe ô tô

Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông

Written by blackbox on . Posted in Khách Hàng

logo rang dong companyCông ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, địa chỉ: 87 – 89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đã trở thành khách hàng của Định Vị Số từ năm 2013.

Trải qua lịch sử hơn 50 năm liên tục phát triển, đặc biệt hơn 20 năm tái cấu trúc toàn diện, hiện đại hóa, Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã được đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại, nhiều công nghệ sản xuất tiên tiến. 

bong den rang dong

Từ khi được chuyển đổi thành cơ cấu tổ chức cổ phần hóa đến nay Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông đã thu được rất nhiều thành công trên nhiều mặt: về mức độ tăng trưởng, thu nhập của công nhân, giá trị của thương hiệu, đóng góp ngân sách nhà nước và chính sách đóng góp cho xã hội. Những thành công của Rạng Đông được chứng minh bằng rất nhiều bằng khen, giải thưởng, chứng nhận…

Có mạng lưới cửa hàng rộng khắp cả nước, nhu cầu vận chuyển đường dài của công ty đã được hỗ trợ hiệu quả bởi thiết bị giám sát hành trình iTracking. 

Tags: , ,

Trackback from your site.

Leave a comment